Menu:

Plán správy nemovitostí

V podstatě každá nemovitost musí být někým spravována. Jestliže tomu tak není, její stav se neustále zhoršuje a hrozí to, že nevydrží dlouhou dobu vůbec stát. Je samozřejmé, že prakticky všichni lidé chtějí žít v co možná největším blahobytu, což je pochopitelně se spravováním nemovitostí bytostně spjato. Není ani divu, jelikož život každého z nás by měl být stoprocentně plnohodnotně naplněn.

U malých domů není správa nemovitostí až takovým problémem, jelikož si každý majitel nemovitosti může svůj domek spravovat sám. Velké bytové domy a také domy panelové ovšem vyžadují mnohem komplexněji pojatou péči, kterou je zapotřebí brát velmi vážně. Na mysli máme starání se o domy prakticky ve všech různých rovinách. Základem je ovšem pochopitelně zejména správa a údržba nemovitostí z hlediska technického zabezpečení chodu nemovitostí jako takových. Pokud bychom se měli zabývat správou nemovitostí právě z technického pohledu na věc, tak zjistíme, že základem všeho jsou pochopitelně zejména revize a opravy různého charakteru.

Určitě je nutné mít v evidenci prakticky všechny záležitosti, které je zapotřebí čas od času revidovat a také všechny věci, které již nejsou v opravdu kvalitním stavu, jako tomu bylo na počátku. Velmi důležité je zcela určitě mimo jiné také vedení evidence bytových jednotek a také pozemků. Všechny bytové jednotky by měly určitě mít svého majitele a to samé platí i o pozemcích, které jsou součástí bytových domů. V podstatě ke každému bytovému domu patří určité pozemky, které je zapotřebí obhospodařovat. Mnohdy jde sice o pozemky, jež se nacházejí pouze u domu, a roste na nich tráva, nicméně i takové pozemky musejí mít svého majitele, který se o ně v případě potřeby postará. Každý dům musí mít také pravidelné stavebně technické prohlídky, bez kterých se situace také zcela určitě neobejde. Společenství vlastníků bytových jednotek musí mít naprosto jasno v tom, jak vypadá stav jednotlivých domů a tak o tom, kdo obstarává správu a údržbu daní nemovitosti.

Samozřejmostí musí být z technického zabezpečení domů mimo jiné také založení elektronické karty daného domu. Na základě této karty jsou pak pochopitelně vykonávány jednotlivé prohlídky a stanoveno je takto, jak se vlastně věci s tímto domem mají. Správa nemovitostí Praha anebo některá jiná společnost musí mít veškeré opravy velmi systematicky naplánované tak, aby k nim docházelo v daných termínech, na kterých se pochopitelně správa nemovitostí přímo domluví s vlastníky těchto nemovitostí, respektive s vlastníky jednotlivých bytových jednotek v podobě společenství vlastníků bytových jednotek. 

Plán správy nemovitosti je tak velmi přesně stanoven a v podstatě kterýkoli vlastník má možnost do tohoto plánu nahlédnout a zjistit si, jaké opravy přijdou na řadu v brzké době. Důležitá je mimo jiné také ekonomická správa nemovitostí, která je nezbytná hlavně z pohledu hospodaření jednotlivých bytových jednotek, které by mělo pochopitelně být minimálně hodně hospodárné.  

06. 10. 2011